home  |  onthaal  |  bedrijf  |  contacteer ons FR -  NL

Optrekkend vocht  

Opstrekkend vocht kan worden gedefinieerd als het optrekken van uit de grond afkomstig water in de vochtdoorlatende structuur van een muur. Het water stijgt op in de poriŽn (capillairen) van het metselwerk onder invloed van een proces dat Ďcapillariteití wordt genoemd. Met andere woorden: de muur werkt als een spons. De belangrijkste weg waarlangs water opstijgt is de mortel van het metselwerk. Wanneer water van de ene steen naar de andere wil doordringen moet het altijd doorheen een horizontale of verticale mortellaag. De mortel vormt dus de enige ononderbroken weg waarlangs water in een muur kan opstijgen.
 


De gevolgen van optrekkend vocht manifesteren zich als volgt: verwering en aantasting van het metselwerk onder invloed van zouten en vorst, aantasting van het aanzien van de bouwmaterialen en het verloren gaan van de afwerking en het schrijnwerk, corrosie van metalen elementen, ontwikkeling van schimmels of zwammen die op hun beurt een nadelige invloed kunnen hebben op de gezondheid van bewoners of gebruikers, sterk verminderde warmte-isolatie van massieve buitenmuren.

De zouten zijn de belangrijkste oorzaak van schade. Hoge zoutconcentraties, voornamelijk chloriden en nitraten, verhinderen vaak het optimaal uitdrogen van de muren als gevolg van hun hygroscopische eigenschappen. 

Een correcte behandeling tegen optrekkend vocht bestaat uit twee delen:

  • het capillair opstijgen van water in de muur stoppen met een chemische vochtwerende laag

  • het verwijderen van vochtige en zoutbelaste pleisters en het aanbrengen van een geschikte muurafwerking die de doorgang van restvocht en hygroscopische zouten naar het muuroppervlak moet verhinderen.

ALGEMENE INFO

 

PRODUCTEN

 

 

Als pionier van de gel-technologie heeft SB solutions het verhaal van de injectie tegen optrekkend vocht herschreven en geherdefinieerd, met alleen maar voordelen voor zowel uitvoerders als eigenaars. In een korte tijdspanne heeft deze injectietechniek dan ook een belangrijke plaats verworven in de wereld van de vochtbestrijding. Sinds 2000 werden al meer dan 3.000.000 cartouches Dryzone verkocht!

meer info

 

Vandaag presenteren we opnieuw een grensverleggende techniek tegen optrekkend vocht: DRYROD !

NOG SNELLER - NOG EENVOUDIGER - NOG DOELTREFFENDER

meer info

Professioneel injectiesysteem tegen optrekkend vocht
Het voortdurend streven naar de meest optimale systemen voor de professionele aannemer heeft geleid tot de ontwikkeling van  RDS 70!

Snelheid, eenvoud, efficiŽntie en milieuvriendelijkheid
zijn de sleutelbegrippen die SB solutions hanteert bij het op punt stellen van zijn nieuwe systemen.
Aan dit lijstje voegen we met RDS 70 nog een dimensie toe: Professionaliteit.

meer info

 

   

MENS EN MILIEU

 

 

download hier Adobe reader

 

 

 

SB solutions denkt aan mens en milieu!
Onze injectiegels zijn vrij van solventen (VOS).

De combinatie van stikofoxyden en VOS (Vluchtige Organische Stoffen) en zonlicht draagt bij tot de vorming van de troposferische ozon, een giftige vervuilende stof voor de fauna en de flora, maar ook een broeikasgas.


Bezint eer ge begint!
Veel injectievloeistoffen bevatten +/-95% white-spirit of andere koolwaterstofsolventen. Voor de injectie van een gemiddelde rijwoning van 45 m≤ grondoppervlak betekent dit een milieuvervuiling met meer dan 200 liter solventen die op zich niets bijbrengen aan de behandeling! Bovendien zijn de solventdampen ook gevaarlijk voor de mens, met risico op schildersziekte of "OPS".

meer info

 disclaimer   |   webmaster    |    Copyright © - SB solutions BVBA

page last updated 21/11/2016