home  |  contact  FR -  NL

Diagnosemateriaal

Vochtigheidsmeters voor hout en bouw

 

Building and Wood

Deze categorie vochtigheidsmeters wordt gebruikt voor het meten van het vochtgehalte in bouw-materialen. De GE Protimeter MMS (Moisture Measurement System) combineert diverse mogelijkheden van vochtmetingen met hygrometrie en temperatuurmeting, wat dit toestel tot het meest complete on-site diagnose-instrument maakt. Andere toestellen, zoals Aquant en  Surveymaster hebben iets minder mogelijkheden, maar zijn toch uiterst handige en doeltreffende toestellen voor het opmaken van een snelle en correcte diagnose. Voorwaarde is wel dat de gebruiker weet hoe hij met deze toestellen moet werken en hoe hij de meetresultaten moet interpreteren!
Daarom ontvangt U bij aankoop van een GE Protimeter gratis de brochure 
"HET CORRECT GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE VOCHTMETERS", een onmisbaar werkinstrument voor de expert,  architect of professionele vochtbestrijder.

 

Hierna vindt u een overzicht het GE Sensing Protimeter-gamma                        
 

 

 


>>> op eenvoudige aanvraag sturen we U de volledige catalogus en prijslijst via e-mail

 

BLD 5702 Protimeter Digital Mini
Protimeter Mini

Downloads

data sheet
handleiding Nederlands

 

Protimeter Mini is een compacte weerstandsvochtmeter die toelaat het vochtgehalte in hout te bepalen, en mits oordeelkundig gebruik een idee kan geven van het vochtgehalte in andere bouwmaterialen.

Universeel instrument voor vochtmeting in hout en bouwmaterialen en in gebouwen. Voor kwaliteitscontrole en het oplossen van vochtproblemen.

 • 60 LED's voor duidelijke aanwijzing
 • helder digitaal display
 • incl. nylon etui, verlengkabel, kalibratietabel voor hout, kalibratie referentie, set extra pin elektroden, instructies
 • ergonomisch ontwerp met grip voor comfort, control en gebruiksgemak 

 

Houtvochtigheidsequivalent of WME (Wood Moisture Equivalent)

Hout is het enige bouwproduct waarbij het vochtgehalte door een elektrische weerstandsvochtmeter in procenten kan worden aangegeven. Zodra het vochtgehalte van hout hoger is dan 17% ontstaat gevaar voor schimmels of zwammen. Boven de 30 % is er sprake van houtrot en is de schade onomkeerbaar. Daarom heeft de Protimeter Mini een schaal voor houtvochtigheidspercentage. Voor andere materialen dan hout wordt de meetwaarde als houtvochtequivalient (%WME) weergegeven. De weergegeven percentages kloppen dus niet voor andere materialen dan hout !    
 

BLD 5765 Protimeter Aquant

Downloads

data sheet
handleiding engels

Dit nieuwe meetinstrument werk met radiofrequentie en wordt gebruikt voor het snel en niet-destructief opsporen van vocht in harde bouwmaterialen zoals steen, pleister, beton enz. Ook meten doorheen wand- of vloertegels is mogelijk tot een nominale diepte van 10 à 20 mm. Aquant heeft een digitale display. Het relatieve vochtgehalte van het materiaal wordt afgelezen op een schaal van 0-1000 en via gekleurde led’s. Bij gebruik wordt de aquant tegen het oppervlak van het bouwmateriaal gehouden. Geen gebruik van naalden - geen beïnvloeidng door zouten. Opm: reageert op metaal.

 • Automatische uitschakeling
 • Hoorbaar alarm
 • Tweevoudige display LCD (schaal van 0-999) en LED
 •  LED verandert van kleur bij vochtwaarneming
   groen (droog), geel (risico/waarschuwing) en rood (nat)
 • "Zero out" voor temperatuurcompensatie
 • "Hold"-functie
 • "Reset-stand"
 •  Incl. etui met klittenband en riem
BLD 5365 Protimeter Surveymaster
Protimeter Surveymaster SM

Downloads

data sheet
handleiding Nederlands
 

Dit instrument combineert de twee bovenstaande vochtigheidsmeters, en meet enerzijds met radiofrequentie (zie hoger) op steenachtige bouwmaterialen, anderzijds resistief (d.w.z. het meten van de elektrische weerstand tussen twee meetpennen die in het materiaal worden gedrukt) de WME (Wood Moisture Equivalent) waarde of de houtvochtigheidsgraad in %.  Uitlezing op digitale display en via led’s.

Instrument voor het meten van vochtigheid onder een oppervlak en achter afwerklagen van tegels, vloeren en wandbekleding. De pinelektroden en wandelektroden zijn voor meting en onderzoek in alle mogelijke bouwmaterialen. Deze digitale vochtmeter helpt de gebruiker om het probleem precies in kaart te brengen.

 • LCD display (schaal van 0-999)
 • 60 LEDs display
 • measure mode (WME) en search mode (radiofrequentie)
 • incl. nylon etui, pinelektrode, verlengkabel, geïsoleerde diepte-elektroden, kalibratietabel voor hout, kalibratiereferentie, set extra pinelektroden, instructies

 

BLD 8800 Protimeter Moisture Measurement System MMS

 

Dit uiterst compleet diagnosetoestel meet met radiofrequentie en resistief. Het meet de Relatieve Vochtigheid, luchttemperatuur, oppervlaktetemperatuur en berekent automatisch het dauwpunt. Uitlezing via grote digitale lcd display.

'Hygrometer mode' meet relatief vocht, temperatuur, dauwpunt en het verschil tussen contacttemperatuur en dauwpunt met de verwisselbare Hygrostick.
'Condensator mode' bepaalt het risico op condensatie in functie van de oppervlaktetemperatuur van een materiaal of bouwdeel.
'Measure mode' bepaalt het vochtigheidsgehalte van hout en de vocht-equivalent-waarde (Wood moisture equivalent, WME) van andere bouwmaterialen.
'Search mode' detecteert de aanwezigheid van vocht gebruik makend van een niet-destructieve techniek met radiofrequentie.

 • groot LCD kleur display
 • incl. hygrostick, geïsoleerde meetpenne, oppervlaktetemperatuursonde, verlengkabel
 • betrouwbaar en compact ontwerp
 • measure mode, search mode, hygrometer mode, condensator mode
 • incl. nylon draagetui

    

 

meer info over dit nieuw meettoestel op http://www.ge-mcs.com/microsites/mms2/index.html

 

BLD 9000 EU

Protimeter Hygrotrac - standard kit

De standard Kit bevat 1 Gateway met 10 sensoren, verpakt in een handig koffertje.

De HygroTrac is een eenvoudig en rendabel systeem om de relatieve luchtvochtigheid, de temperatuur en het vochtgehalte in materialen te meten. Men plaatst in elke afzonderlijke ruimte een wireless sensor, die alle waarden zal meten en doorsturen naar een Data Acquisition Gateway.  Deze staat in verbinding met een webserver via internet.  Alle gegevens, lokaal verzameld door de Gateway, zullen vervolgens op de server verwerkt worden.

Al deze metingen kan men gaan consulteren d.m.v. een beveiligd paswoord via de website www.gehygrotrac.com. Niet alleen laat dit systeem toe rapporten en grafieken te maken, maar ook alarmmeldingen kunnen doorgestuurd worden via e-mail of sms.

 

BLD 7700

Hygromaster

Thermo-hygrometer met digitale uitlezing voor het meten van:

·      relatieve luchtvochtigheid

·      omgevingstemperatuur

·      oppervlaktetemperatuur en dauwpunt d.m.v. optionele sonde (BLD7710-080)

·      evenwichts-vochtgehalte

Geleverd met tasje en één Hygrostick® (POL4750) met een meetbereik van 30-100% rh.

Optie: Kabelaansluiting en software voor gebruik van de Hygromaster als“datalogger”.

Maakt het mogelijk gedurende een vooraf ingegeven tijdspanne metingen uit te voeren en deze nadien via een pc of laptop op het scherm te evalueren (engelstalig).

BLD 7800 Psyclone

De Psyclone hygrometer van GE Sensing, een handtemperatuur- en vochtigheidsmeter.

De Psyclone is de enige handhygrometer die een ruime reeks van psychometrische berekeningen aanbiedt, met toegevoegde mogelijkheden voor oppervlakte temperatuurmetingen. ( optie )

De Psyclone is ontworpen voor gebruik in sectoren gericht op luchtkwaliteit binnenshuis, HVAC en milieuhygiëne. Door middel van de Psyclone, kunnen gebruikers de inspectietijden verbeteren met 80%. Ze kunnen het meetproces afstemmen met het oog op de maximalisatie van de output d.m.v. de zeer accurate aflezingen en de snelste reactietijden uit de sector.

De Psyclone, een duurzame, gebruiksvriendelijke hygrometer met snelle reactietijd en hoogst accurate data, stelt de gebruikers in de gelegenheid de lucht in gebouwen te meten voor controle van commerciële HVAC systemen. Het apparaat spoort ook atmosferen en omstandigheden op die leiden tot aantasting van bouwmaterialen en mogelijke schimmelvorming.

De Psyclone is uitgerust met een reeks toebehoren zoals intrekbare sondes, navigatiestijl interface, een RH% bereik met +/-2% precisie, een temperatuurmeetbereik van –20° tot 85°C; een min/max/gemiddelde functie, een backlight scherm, een riembevestiging, een duurzaam design met een rubberen handgrip. De Psyclone berekent acht verschillende psychometrische parameters in metrische en non-metrische metingen.

 

 disclaimer   |   webmaster    |    Copyright © - SB solutions BVBA

page last updated 28/10/2015