home  |  contact  FR -  NL

Diagnosemateriaal

Meten van waterabsorptie

Karstenpijp methode

 

Sealing Stormdry Gauge

 

Fixing Stormdry Gauge (AKA Karsten Tube, Rilem Tube)

 

Filling Stormdry Gauge (AKA Rilem Tube, Karsten Tube)

 

Multiple Stomrdry Gauges

 

De meting van de waterabsorptie bij lage druk (ook genoemd de meting met de Karstenpijp) is een methode die bepaald wordt in de internationale voorschriften van het RILEM- 25-PEM, en waarmee de hoeveelheid water, die met verloop van tijd kan doordringen via het behandelde oppervlak, wordt gemeten.

De meting van waterabsorptie bij lage druk is ook de methode die toegepast en geadviseerd wordt door het W.T.C.B. (zie Technische Informatie Nota 140)

De druk die het water uitoefent op het testoppervlak is gelijk aan de druk van de 98 mm hoge waterkolom in de Karstenpijp die voor de meting wordt gebruikt. Deze druk stemt overeen met een winddruk van ongeveer 142,5 km/h, loodrecht op het testoppervlak.

Deze methode laat toe op eenvoudige en snelle wijze vast te stellen:

 • Of een waterwerende behandeling al dan niet moet uitgevoerd worden (afhankelijk van de absorptie van de ondergrond)
 • Wat de kwaliteit is van de uitgevoerde waterwerende behandeling
 • Wat de duurzaamheid is van de waterwerende behandeling

Als de waterwerende (of hydrofoberende) behandeling werd uitgevoerd met een kwaliteitsproduct en tot verzadiging van de ondergrond, moet de waterabsorptie bij het uitvoeren van de test met de glazen pijp in de overgrote meerderheid van de gevallen nul zijn (delta 15 – 5:praktisch nul)

Toepassing:
 

 • De Karstenpijp wordt op het testoppervlak gekleefd met speciaal daartoe bestemde butylkoord
 • De pijp wordt met water gevuld met behulp van een spuitfles, tot het nul-niveau (0-merkstreep);
 • Men leest en noteert na 5, 10 en 15 minuten het waterniveau in de glazen buis die gegradueerd is in tienden ml (0,1 ml);
 • De mate van waterabsorptie stemt overeen met het niveauverschil na 5 en na 15 minuten (delta 15-5), uitgedrukt in ml;
 • Deze waarde vertegenwoordigt de hoeveelheid water die in 10 minuten kan geabsorbeerd worden door de ondergrond;
 • In de praktijk moeten minstens 2 metingen uitgevoerd worden: een op de baksteen of natuursteen en een op een voeg.

Opmerking :

 • Na het aanbrengen van een watergedragen hydrofroberend product is het aanbevolen ± 8 dagen te wachten (tot volledige polymerisatie) vooraleer een kwaliteitscontrole uit te voeren met de methode van de Karstenpijp;
 • Bij waterwerende producten op solventbasis mag de kwaliteitscontrole 24 uur na het aanbrengen van het product worden uitgevoerd.

De Karstenpijpjes worden verkocht per set van 3 stuks, de butylkoord voor bevestiging tegen de wand per lm.
Voor bevestiging van één Karstenpijpje is ongeveer 8 cm butylkoord nodig.

Tevens wordt een duidelijke handleiding bij de buisjes geleverd.

 

De verkregen informatie wordt opgenomen in een tabel. Download hier de handleiding met tabel

 

   

 disclaimer   |   webmaster    |    Copyright © - SB solutions BVBA

page last updated 28/10/2015