home  |  contact  FR -  NL

Vochtwering en afwerking van vochtige en besmette muren  


 

 

De oorzaken van vochtige muren zijn divers: opstijgend grondvocht, doorsijpelend water, doorslaand water. 

De gevolgen manifesteren zich onder volgende vormen:

  • Verwering en vernietiging van het metselwerk onder invloed van de zouten en de vorst

  • Aantasting van het uitzicht van de bouwmaterialen en teloorgang van de afwerking en het schrijnwerk, corrosie van metalen elementen enz.

  • Ontwikkeling van schimmels of zwammen die op hun beurt een nadelige invloed kunnen hebben op de gezondheid van bewoners of gebruikers.

  • Sterk verminderde warmte-isolatie van massieve buitenmuren, met een hogere relatieve luchtvochtigheid als gevolg.

De zouten zijn de belangrijkste oorzaak van schade. Hoge zoutconcentraties, voornamelijk nitraten, verhinderen het optimaal uitdrogen van de muren omwille van hun hygroscopische eigenschappen. Daarom moet men, naast het stoppen van de vochtbron, goed opletten bij het opnieuw afwerken van de vochtige muur.

Zelfs wanneer een chemische horizontale waterkerende laag in een muur wordt aangebracht om het opstijgend grondvocht te stoppen, duurt het nog een hele tijd eer de muur droog is. Gemiddeld rekent men 1 maand droogtijd per 2 cm muurdikte! En toch wil men sneller afwerken. Sommige muren zullen niet volledig uitdrogen door te hoge zoutbelasting, en ook dan wenst men een adequate oplossing te vinden. 

Vaak zijn muren ook besmet met andere stoffen: bitumen, sulfaten, roetafzetting, oliën of vetten, verflagen enz kunnen een probleem vormen voor de aanhechting van nieuwe afwerklagen.

De oplossing bestaat in het toepassen van het REPLA systeem, afgewerkt met pleister, gipskartonplaten of met een voorzetwandsysteem.

 

 

PRODUCTEN

REPLA MESH

 

Extra dunne afwerksystemen (3mm) voor vochtige, zoutbelaste en besmette muuroppervlakken. Afwerking met tweelaagse handpleisters, cementpleisters, gekleefde gipskartonplaten of ander plaatmateriaal.

meer info

 

 

 

REPLA FLEECE

Extra dun afwerksysteem (2,5mm) voor vochtige, zoutbelaste en besmette muuroppervlakken en vloeren. Repla fleece wordt verlijmd met sulfaatbestendige, watervaste flexlijm. Dunne afwerking met éénlaagse gipspleister is mogelijk. Ideaal voor herstelling van muren na injectie tegen opstijgend vocht.

meer info

 disclaimer   |   webmaster    |    Copyright © - SB solutions BVBA

page last updated 13/01/2017